FORCHEM POWER CLEANER

FORCHEM POWER CLEANER

Aplikačný roztok na odstraňovanie vodného kameňa a hrdze. Určený na odstránenie povlakov vodného kameňa z vodovodných batérii, vaní, toaliet, sprchovacích kútov. Výborne odstraňuje aj škvrny od hrdze, moču a medenky. Je bezpečný pre materiály: nerez, dlaždice, keramické podlahy.


Oblasť použitia: čistenie hygienických zariadení, odstraňovanie vodného kameňa a hrdze

Návod na použitie: prípravok rovnomerne nastriekajte na znečistený povrch a nechajte pôsobiť 5 - 10 minút. Potom dôkladne opláchnite vodou. V prípade potreby postup opakujte.

Vlastnosti: biologická odbúrateľnosť >90%

Rizikové vety (R - vety): R36 Dráždi oči.

Bezpečnostné vety (S - vety): S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S26 V prípade kontaktu s ocami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Skladovanie: uskladnite v pôvodnom balení, oddelene od potravín.

Zneškodňovanie: Prípravok a obal zneškodňujte v súlade ustanovení Zákona o odpadoch č.223/2001 Z.z., v platnom znení. Zákaz opakovaného použitia obalu.

Karta bezpečnostnýh údajov (KBÚ) je na žiadosť odborného užívateľa k dispozícii.