SKHU

FORCHEM CIP

FORCHEM CIP

Kyslý prostriedok na CIP čistenie. Tekutý, silno kyslý čistiaci prostriedok na báze kyseliny dusičnej určený na CIP čistenie. Odstaňuje inkrustáciu anorganických usadenín. Obsahuje inhibítory korózie. Pasivuje vysoko kvalitnú oceľ po aplikácii vysoko alkalického čistiaceho prípravku. Vhodný pre čistenie tankov a sudov v pivovarníctve, čistenie zariadení na ohrev, výparníkov, UTH - zariadení v mliekarskom priemysle.


Obsah: 25kg

Kartu bezpečnostnýcg údajov (KBÚ) a kartu údajov o zložkách (KUZ) posielame na vyžiadanie. V prípade záujmu nás kontaktujte.