SKHU

FORCHEM 56 - neutralizačné činidlo

FORCHEM 56 - neutralizačné činidlo

Neutralizačné činidlo. 47,5% roztok hydroxidu sodného. Je určený na neutralizáciu vody v ČOV.


Riedenie:

pripravený k použitiu

Obsah 25 kg

Kartu bezpečnostnýcg údajov (KBÚ) a kartu údajov o zložkách (KUZ) posielame na vyžiadanie. V prípade záujmu nás kontaktujte.