SKHU

FORCHEM 52 - Vločkovacie činidlo

FORCHEM 52 - Vločkovacie činidlo

Vhodný ako koagulant na čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd, pre úpravu technologickej vody, reztenčná chemikália v papierenskom priemysle.Obsah účinnej zložky AL2O3 - min. 7,2%.


Riedenie:

pripravený k použitiu

Obsah

25 kg

Kartu bezpečnostnýcg údajov (KBÚ) a kartu údajov o zložkách (KUZ) posielame na vyžiadanie. V prípade záujmu nás kontaktujte.