SKHU

FORCHEM 39 ACID

FORCHEM 39 ACID

Prípravok na odstránenie vodného kameňa a hrdze. Špecifický, kyslý, penivý čistič na odstránenie nečistôt oxidácie a vápenatých usadenín zo všetkých umývateľných plôch odolných voči kyselinám. Účinne odstraňuje vodný, mliečny, pivný kameň a hrdzu v kombinácii s mastnotami. Zanecháva hladký a lesklý povrch, ktorý sa následne pomalšie špiní.


Obsahuje kyselina trihydrogénfosforečná <25%, kyselina amidosulfónová <10%, Alcohols, C12-15, ethoxylated <4%,  2-(2-butoxyetoxy)etanol <3%,  Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides <2%,   Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-14 (even-numbered)- alkyldimethyl, chlorides <2%

Vzhľad

bezfarebná až slabožltá kvapalina

Zápach (vôňa)

charakteristický

Hodnota pH

< 2

Aplikačné postupy

strojové aj manuálne čistenie

Doporučené riedenie

neriedený resp. 1:10

Balenie

kanister PE - 25 kg

Kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) a kartu údajov o zložkách (KUZ) posielame na vyžiadanie. V prípade záujmu nás kontaktujte.