SKHU

FORCHEM GOMMA

FORCHEM GOMMA

Čistiaci a ochranný prípravok na gumy. Čistiaci a ochranný prípravok na gumy. Koncentrovaný prípravok špeciálne vyvinutý na čistenie a ochranu všetkých výrobkov z gumy, napr. pneumatiky, gumové rohože, gumené tesnenia atď. Čistí, chráni a oživuje originálny vzhľad gumy. Ochraňuje proti praskaniu, atmosférickým a chemickým vplyvom.


Obsahuje

benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký, hexán, dichlórmetán, cyklohexán

Použitie prípravku

špeciálny prípravok na čistenie kolies a všetkých gumených povrchov

 Vzhľad

 transparentný

 Fyzikálny stav

 kvapalina

 Zápach (vôňa)

 charakteristická

 Hodnota pH

 neutrálna

 Použiteľný

 strojovo aj manuálne

 Použitie

 čistenie kolies a gumených kobercov

 Doporučené riedenie

1:1 - 1:5

 Obsah

10 kg

Kartu bezpečnostnýcg údajov (KBÚ) a kartu údajov o zložkách (KUZ) posielame na vyžiadanie. V prípade záujmu nás kontaktujte.